Begeleiding bij je re-integratie

Binnen het bedrijf (met contract)

Zowel binnen als buiten het bedrijf staan er mensen klaar om je te ondersteunen bij je re-integratie en werkhervatting. Je collega's, preventiespecialisten, de arbeidsarts, een ergonoom, de adviserend arts van je ziekenfonds, de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling: zij kunnen je allemaal helpen!

Wie begeleidt de re-integratie binnen het bedrijf?

Je bent niet alleen op het re-integratiepad. Binnen het bedrijf waar je werkt, staan verschillende professionals klaar om je te begeleiden.

De gezondheidsprofessionals in het bedrijf

De interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW of EDPBW) bestaat uit gespecialiseerde preventieadviseurs. Om contact met hen op te nemen, bekijk je de contactgegevens van de IDPBW of de EDPBW in je arbeidsreglement.

Preventieadviseur-arbeidsarts

Bij een re-integratietraject bepaalt zij of je al dan niet in staat bent om weer aan het werk te gaan. Ze formuleert voorstellen en aanpassingen om je werkhervatting aan te moedigen. Ze kan je ook doorverwijzen naar een ergonoom en/of een preventieadviseur psychosociale aspecten.

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Bij moeilijkheden op het werk, zoals problemen van geweld, pesterijen, stress, enz. neem je best contact op met de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Preventieadviseur ergonomie

Haar belangrijkste rol is om jou advies te geven over de aanpassing van je werkomgeving en je werkplek. Bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld, identificeert de ergonoom de problemen met jou en biedt ze je praktisch advies over de organisatie van je werkplek, het materiaal en de hulpmiddelen die je gebruikt, enz.

Je werkgever en je collega's

Je werkgever speelt, net als je collega's, een sleutelrol in jouw terugkeer naar het werk. Die rol gaat verder dan het opstellen van een intern beleid of re-integratieplannen.

Directe chef en hiërarchische lijn

Jouw directe chef kent je goed. Ze kan de problemen identificeren die je tegenkomt en de factoren die het mogelijk maken ze op te lossen. Zij is de best geplaatste persoon om je te begeleiden bij je terugkeer naar je werk.

Haar rol is om contact met je te houden tijdens je afwezigheid. Ze houdt je op de hoogte van de belangrijkste veranderingen die zich hebben voorgedaan in het bedrijf en die relevant zijn voor je werkhervatting. Ze helpt ook bij het zoeken naar geschikte werkmogelijkheden en de uitwerking van het re-integratieplan, in samenspraak met jou en de arbeidsarts. Tenslotte ondersteunt ze het team en zorgt ze voor de communicatie met je collega's.

Personeelsdienst

De personeelsdienst van je bedrijf biedt belangrijke ondersteuning: de medewerkers van die dienst kennen het wettelijk kader en de begeleidingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor je re-integratie.

De vertegenwoordigende instanties

Vakbondsafgevaardigden

Je vakbondsafgevaardigden, als die er zijn in je bedrijf, staan tot je beschikking om je te adviseren en je te begeleiden bij problemen.

Sociale overlegorganen

De ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), als die er zijn in je bedrijf, spelen een meer indirecte rol in je re-integratie. Toch zijn ze er: ze volgen langdurige afwezigheden (OR) en het re-integratiebeleid (CPBW) op, en het CPBW kan bijvoorbeeld ook voorstellen voor re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf doen.

Hulp van buiten het bedrijf

Heb je al een concreet idee voor je re-integratie? Denk er dan aan om contact op te nemen met de adviserend arts van je ziekenfonds. Die kan je begeleiden en precieze informatie geven.

De adviserend arts van je ziekenfonds

De adviserend arts van je ziekenfonds helpt je tijdens je re-integratietraject. Heb je al concrete ideeën en weet je wat je zou willen doen? Of wil je liever een opleiding volgen? De dokter van het ziekenfonds geeft je de nodige informatie en helpt je bij het invullen van documenten.

Zou je graag een re-integratieproces starten, maar weet je niet hoe je eraan begint? Praat erover met de adviserend arts. Zij verwijst je door naar de meest geschikte partner. Samen bekijken jullie de mogelijkheden die er zijn en kiezen jullie de optie die het beste bij jou past. 

De diensten voor arbeidsbemiddeling

Als je nog geen plannen hebt, brengt de raadgevend arts je in contact met gespecialiseerde partners zoals de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, Actiris, Bruxelles Formation, AVIQ). Deze diensten beoordelen je vaardigheden en onderzoeken je carrièremogelijkheden. Daarbij houden ze rekening met je ervaring, je studies en de impact van de ziekte op je dagelijks leven. Daarna geven ze hun conclusies door aan de adviserend arts, die ze gebruikt om het meest geschikte re-integratieproject voor jouw profiel op te stellen. Heb je een handicap, dan kunnen de gewestelijke diensten voor de re-integratie van personen met een handicap (AWIPH, AVIQ…) je ook helpen.

Goede praktijken

Sommige goede praktijken hebben hun nut bewezen voor een geslaagde re-integratie. Lees hier welke.

Preventieprogramma voor lage rugpijn

Ben je arbeidsongeschikt door een lage rugpijn als gevolg van je werk? Fedris helpt je.

Rugschool

Je komt in aanmerking voor 36 rugrevalidatiesessies in een erkend centrum. Deze zorg is volledig gratis, omdat Fedris dat deel van de kosten betaalt dat je ziekenfonds niet vergoedt.

Neem contact op met je arbeidsarts om een aanvraag in te dienen.

Ergonomische interventie

Je komt in aanmerking voor een ergonomische interventie om je terugkeer naar het werk te bevorderen. Dat is ofwel een analyse van je arbeidsomstandigheden, ofwel een opleiding.

Neem contact op met je werkgever om een aanvraag in te dienen.

Preventie van psychosociale risico's op het werk

3 werknemers op de 10 zeggen dat ze elke dag stress ervaren op hun werk. En stress, burn-out, conflicten en pesterij behoren tot de meest voorkomende oorzaken van gezondheidsproblemen in België. Om het welzijn van hun werknemers te verbeteren,  wordt aan werkgevers gevraagd om preventiemaatregelen voor psychosociale risico's te nemen.

Psychosociale risico's hebben meestal meerdere oorzaken:

  • de arbeidsorganisatie (taakverdeling, preventiebeleid, managementstijl),
  • de arbeidsinhoud (verplichtingen van het werk en de gevolgen daarvan op emotioneel en fysiek vlak),
  • de arbeidsvoorwaarden (werkrooster, loon, type arbeidsovereenkomst, nachtwerk, onregelmatig werkrooster),
  • de arbeidsomstandigheden (fysieke omgeving en materiële omstandigheden voor de werknemer, lawaai, verlichting, gereedschap), en
  • de interpersoonlijke relaties op het werk (je relaties met collega’s en oversten, maar ook met klanten, patiënten, studenten enzovoort).

Neem een kijkje op de website Stress en burn-out voor tips rond de preventie van sociale risico's, en lees er hoe je de eerste tekens en symptomen van een burn-out herkent.