David wil een langdurig zieke werknemer re-integreren zodra die zich weer in staat voelt om te werken. Hoe pakt hij dat aan?

David,werkgever, re-integreert een langdurig zieke werknemer
Stap 1 Het traject opstarten

Beschrijving

Als werkgever kun je vragen om een re-integratietraject op te starten voor een arbeidsongeschikte werknemer.

Wie kan de opstart van het traject aanvragen?

 • Jijzelf, als werkgever
 • Je werknemer, rechtstreeks of via zijn huisarts
 • De adviserend arts van het ziekenfonds van je werknemer.

Tot wie moet je je aanvraag richten?

Stuur je aanvraag naar de preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst voor preventie en welzijn op het werk.

Hoe dien je je aanvraag in?

Er is geen specifieke procedure. Je kunt je aanvraag via gelijk welk kanaal doen.

Ga vooraf wel na of je sociale partners geen specifieke procedure hebben vastgelegd.

Doe je aanvraag best schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail of aangetekende brief. Zo kan je aanvraag gedateerd worden.

Termijnen

Wanneer moet je een re-integratietraject opstarten?

Wanneer moet jij als werkgever de aanvraag indienen?

Je werknemer bezorgt je een attest van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Jij kunt vragen om een re-integratietraject op te starten als je werknemer 4 ononderbroken maanden arbeidsongeschiktheid is.

Je werknemer bezorgt je een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid

In dat geval kun je onmiddellijk na ontvangst van het attest een aanvraag indienen.

De andere betrokken partijen

Je werknemer krijgt voorrang om een actieve rol te kunnen spelen in zijn eigen re-integratie. Hij kan dus onmiddellijk, vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, een aanvraag indienen.

De adviserend arts van het ziekenfonds heeft maximaal 2 maanden om een aanvraag in te dienen nadat je werknemer zijn verklaring van arbeidsongeschiktheid heeft bezorgd.

Rollen en verantwoordelijkheden

Elke betrokken partij moet haar rol spelen en verantwoordelijkheden op zich nemen in het re-integratietraject.

Wat is jouw rol?

Jij speelt een sleutelrol in het re-integratietraject van je werknemer. Die bestaat uit:

 • Contact houden met je werknemer tijdens zijn afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid.
 • Helpen bij zijn begeleiding.
 • Hem op de hoogte houden van de belangrijkste veranderingen die een invloed hebben op zijn terugkeer naar het werk.
 • Actief meezoeken naar aangepaste werkmogelijkheden.
 • Deelnemen aan de uitwerking van het re-integratieplan in overleg met de andere partijen.
 • Het team ondersteunen en zorgen voor de communicatie met de collega's van de werknemer.

Je werknemer: actief betrokken bij zijn eigen werkhervatting

Je werknemer staat centraal in zijn eigen traject. Daarom heeft hij prioriteit bij de aanvraag tot opstart. Zijn rol:

 • Actief meewerken aan het re-integratieproces.
 • Situaties melden die een negatief effect hebben op zijn gezondheid.
 • Zijn rechtstreekse verantwoordelijke informeren over zijn afwezigheid en zijn vooruitzichten op herstel.
 • Zich bereid tonen om zijn situatie met de betrokken actoren te bespreken.
 • Met zijn hiërarchische meerdere overleggen over zijn re-integratieplan.

De adviserend arts van het ziekenfonds

De adviserend arts werkt voor het ziekenfonds van je werknemer. Zijn opdracht bestaat erin om contact op te nemen met langdurig arbeidsongeschikte werknemers om hun situatie te beoordelen.

In het kader van het re-integratietraject kan hij:

 • vragen om een re-integratietraject op te starten;
 • advies en concrete hulp verlenen bij de werkhervatting.