Mieke is zelfstandig en wordt langdurig ziek. Wanneer ze zich beter voelt, wil ze graag geleidelijk weer aan het werk. Welke mogelijkheden heeft ze?

Mieke,langdurig zieke zelfstandige
Stap 1 Aanvraag om je werk te hervatten

Beschrijving

Je bent zelfstandige en je wilt werken tijdens je arbeidsongeschiktheid? Dat kan.

Houd er wel rekening mee dat er een impact kan zijn op je uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid als je weer aan de slag gaat. Ze kunnen dalen of zelfs volledig stopgezet worden.

Om terug te beginnen werken, moet je een aanvraag indienen. Het is een vrijwillig initiatief van jouw kant, maar je moet wel de toestemming krijgen.

Termijnen

Als zelfstandige kun je vanaf het begin van je periode van arbeidsongeschiktheid je activiteit hervatten.

Daarvoor kun je de toestemming van de adviserend arts van je ziekenfonds krijgen vanaf de 2de dag van je (erkende) arbeidsongeschiktheid.

Rollen en verantwoordelijkheden

Het is aan jou om de nodige stappen te zetten om weer aan het werk te gaan.

Neem daarvoor zelf contact op met de adviserend arts van je ziekenfonds.

De adviserend arts zal je uitnodigen voor een gesprek. Daarna is haar rol om jouw situatie te bestuderen en al dan niet haar toestemming te geven.