Tom heeft momenteel geen werk en wordt langdurig ziek. Wanneer hij zich beter voelt, wil hij graag terug gaan werken. Welke mogelijkheden heeft hij?

Tom,langdurig zieke werknemer zonder contract
Stap 1 Je traject opstarten

Beschrijving

Met een re-integratietraject organiseer je je terugkeer naar het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Wat is een re-integratietraject?

Het is een traject dat je begeleidt bij je terugkeer naar je werk. Het doet dat door bijvoorbeeld aangepast werk, een vermindering van je arbeidstijd, ander werk of een opleiding te voorzien.

Kom ik in aanmerking voor dit traject?

Ja, als je de volgende voorwaarden vervult:

  • Je bent een werknemer zonder arbeidsovereenkomst of een werkzoekende.
  • Je bent erkend als arbeidsongeschikt.
  • Je gezondheidstoestand laat een re-integratie toe.

Termijnen

Wanneer kun je een re-integratietraject opstarten?

Je kunt een re-integratietraject aanvragen vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid en tot het einde van die periode.

De adviserend arts van je ziekenfonds moet wel binnen 2 maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid de nodige stappen ondernemen.

Wat zijn de belangrijkste fasen van het traject?

1. Medisch-sociaal onderzoek

Je wordt opgeroepen voor een medisch-sociaal onderzoek bij de adviserend arts van je ziekenfonds.

2. Plan en voorstellen

Vier weken na het onderzoek stelt de adviserend arts een plan en een concreet re-integratievoorstel op.

3. Uitvoering van het plan

Zodra het afgerond is, ondertekenen de adviserend arts en jij het re-integratieplan.

Rollen en verantwoordelijkheden

Jij bent de belangrijkste partij in je re-integratietraject.

Wie kan het re-integratietraject opstarten?

  • Jij, of
  • de adviserend arts van je ziekenfonds.

Hoe vraag je de opstart van het re-integratietraject aan?

Neem rechtstreeks contact op met je ziekenfonds. Het zal je de contactgegevens van zijn adviserend arts doorgeven.