Wie komt in aanmerking voor een re-integratietraject?

De meeste werknemers komen in aanmerking voor een re-integratietraject. Of je al dan niet in aanmerking komt, hangt af van de oorzaak van je arbeidsongeschiktheid.

Voor wie is het re-integratietraject bedoeld?

Werknemers in arbeidsongeschiktheid

Het re-integratietraject is alleen bedoeld voor werknemers in arbeidsongeschiktheid. Je bent arbeidsongeschikt als je een medisch attest van je huisarts hebt waarin staat dat je gedurende een bepaalde periode niet kunt werken. De adviserend arts van je ziekenfonds moet die arbeidsongeschiktheid erkennen.

Werknemers met of zonder arbeidsovereenkomst

Alle werknemers kunnen in aanmerking komen voor een re-integratietraject, of ze nu een arbeidsovereenkomst hebben of niet:

  • loontrekkende werknemers,
  • zelfstandige werknemers, en
  • werkzoekende werknemers

Over welke vormen van arbeidsongeschiktheid gaat het?

De arbeidsongeschiktheid kan het gevolg zijn van een ziekte of een ongeval

Er is sprake van langdurige afwezigheid wanneer de werknemer meer dan een maand afwezig is.

Het bijzondere geval van werkgerelateerde ziekten en ongevallen

Voor beroepsziekten en arbeidsongevallen bestaan er specifieke procedures.

Deze vormen van arbeidsongeschiktheid zijn onderworpen aan speciale procedures onder toezicht van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's Fedris. Dit heeft geen invloed op je uitkeringsregeling als werknemer of op je mogelijkheden tot werkhervatting als je om een andere reden arbeidsongeschikt zou worden. 

Je bent
werknemer

of zelfstandig, zoals Tom, Mehdi en Mieke. Je bent arbeidsongeschikt en wilt weer aan de slag.

Statutair overheidspersoneel heeft eigen regelgeving rond de re-integratie bij arbeidsongeschiktheid.

Je bent
werkgever

en je re-integreert een arbeidsongeschikte werknemer in je onderneming.